Bugun...İnsanın Din İhtiyacı veya İnsanın Dinden Beklentisi -2

Bismillahirrahmanirrahim

facebook-paylas
Tarih: 04-07-2024 15:08

İnsanın Din İhtiyacı veya İnsanın Dinden Beklentisi -2

Üçüncü Eksen: Dinin Yapıcı Etkileri

Din için dört yapıcı etkiden bahsedilebilir:

a) Bilimlerin dinin gölgesinde gelişimi

b) Kanunların uygulanma güvencesi

c) Dürtülerin kontrolü

d) Erdemlerin geliştirilmesi

 

a. Bilimlerin dinin gölgesinde gelişimi:

Teleskop ve mikroskop ile evrenin fenomenlerini gözlemleyen tüm bu araştırmacılara, “Sizin kayıp ettiğiniz şey nedir?” diye soruyoruz. Cevapları, “Gökyüzü ve yeryüzünde hüküm süren düzeni ve bu mikrop ve parçacıklar üzerinde hüküm süren düzeni keşfetmek istiyoruz” şeklindedir. Hepsi, bir kayıp olanı, yani yaratılış alemine hükmeden düzeni keşfetme peşindeler. Bu araştırmacılara “Neden bir yasa ve düzen olduğunu söylüyorsunuz? Belki de dünya düzensizdir” diye soruyoruz. Bir düzen olduğunu söylediğinizde, bu düzenin bir düzenleyicisi olduğu anlaşılıyor. Eğer bir düzenleyiciye inanmazsak, “Doğanın kendine düzen verdiğini” söyleyemeyiz; çünkü akılsız ve bilinçsiz doğa hiçbir şeye düzen veremez. Bu nedenle bilimlerin gelişimi, dünyanın doğaüstü ile bağlantısına olan inanç gölgesinde gerçekleşir. Öyleyse eğer Allah'a inanırsak, bu dünyayı bir düzenleyiciye sahip olduğunu bildiğimizden, daha iyi bir şekilde araştırma yapmaya gidebiliriz.

 

Einstein, "Benim Gördüğüm Dünya" kitabında şöyle diyor:

Ben, dinin en güçlü ve en yüksek motivasyon kaynağı olduğunu onaylıyorum ve sadece olağanüstü ve inanılmaz bilimsel çabaların anlamını bilenler, tüm bu garip icatlar ve yaşam tekniklerinin kaynağı olan büyük heyecan gücünü anlayabilirler. [1]

 

Şöyle diyor: Araştırmacıları tanıyanların bildiği gibi, onları araştırmaya iten gücün, bu dünyaya düzen veren Allah'a olan inançlarıdır ve bu inanç sayesinde düzen ve yasaları keşfetmeye yönelirler. Eğer bu inanç olmasaydı, hiçbir zaman araştırma ve sırları keşfetme motivasyonları olmazdı.

 

Bu nedenle, din sadece bilime karşı değil, aynı zamanda bilimin teşvikçisidir. Din çok mazlumdur. Dinin her zaman araştırmacıları teşvik ettiğine rağmen, “dinin bilimle çeliştiği” söylenir. Oysa ki, bilim ve dinin yolu birdir, yeter ki bilim de bilim olsun, varsayım ve teori olmasın. [2]

 

b. Kanunların Uygulanma Güvencesi:

Din, kanunların uygulanmasının garantisidir ve bu, “bizlerin görünürdeki sistemleri reddettiğimiz” anlamına gelmez. Görünürdeki sistemler kabul edilmiştir. İnsan belediye, güvenlik güçleri vb. ister.

İslam'da yasama organı vardır, ama bu "kanun koyucu" anlamında değil, "planlayıcı" anlamındadır ve aynı zamanda yargı organı da vardır.

یا داوود، اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الأرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

“Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde bir halife yaptık; o halde insanlar arasında hak ile hükmet”. [3]

Yürütme organı ise, “iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma” olarak ifade edilir. Biz üç kuvveti de kabul etmişizdir. Dolayısıyla İslam bir sisteme sahiptir.

 

"İslami Hükümetin Prensipleri" kitabında, ayetler ve hadisler açısından bu üç kuvvet anlatılmıştır. Ancak bu üç sistemin yasa ihlallerini belli bir ölçüde engelleyebileceğine inanıyoruz. Fakat gizli yasa ihlallerinin önlenmesi bu üç kuvvetin işi değil, din ve Allah'a olan inancın işidir. Dine olan inanç, yasaların bir kısmını gizlice uygular. Örneğin içinde elektrik akımı olan çıplak bir tel burada olursa, kim eliyle ona dokunmak ister? Hiç kimse. Neden? Çünkü dokunmanın ölümle aynı olduğunu bilir.

 

Eğer insan, bu eylemin bir dış ve bir iç boyutu olduğuna kesin olarak inanırsa, dışı altın ve gümüş, içi ise ateş olsa, asla başkalarının malını yemez.

Din, eylemlerin görünüşü dışında içsel ve gizli boyutlarını da bize öğretir. Bu nedenle dünya devletleri dini yaygınlaştırırlarsa, yasalarının büyük bir kısmı kendiliğinden uygulanır.

Birçok insan, trafik yasalarının dini bir yasa olduğunu, ihlal etmenin günah olduğunu ve günahın sonucunun da ateş olduğunu bilirse, yasayı ihlal etmez.

 

انّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْم أُوْلَئِکَ لَهُمُ الأَمْنُ.

“İman edenler ve imanlarını zulüm ile karıştırmayanlar için güvenlik vardır” [4]

Bu ayet, bu konuyla ilgilidir. Güvenlik, üyelerinin Allah'a inandığı bir toplumdadır. Elbette bu ayet üç kuvveti reddetmez; ancak gizli yasa ihlallerinin insanlar için kolay olduğunu düşündüğümüzde, yasaların bir kısmının gizlide uygulanmasını istiyorsak, imanı yaygınlaştırmalıyız.

 

Hz. Yusuf (a.s) ve Züleyha’nın hikayesi bu sözün en iyi örneğidir. Hz. Yusuf'un (a.s),

معاذالله اِنَّهُ رَبّی اَحْسَنَ مَثْوَایَ

"Allah'a sığınırım! Gerçekten O, benim Rabbimdir; bana güzel bir konum vermiştir" [5] dediği yer, bu iman gücüydü. O, gayb bilgisi ve tam bilinçle bu eylemin iç yüzünün ateş olduğunu biliyordu.

 

Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

کَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ.

“Hayır (sizin sandığınız gibi değil); eğer kesin bilgiye sahip olsaydınız, kesinlikle cehennemi (bu dünyada basiret gözüyle) görürdünüz”. [6]

 

c. Dürtülerin Kontrolü:

Allah-u Teâlâ hepimize içgüdü vermiştir ve bu, varlığımız için bir gerekliliktir. İçgüdünün bize zarar verdiğini düşünmeyin. Öfke ve kızgınlık bir nimettir. Eğer öfke ve kızgınlık olmasaydı, insan yırtıcı hayvanların avı olurdu. Eğer cinsel dürtü olmasaydı, insan nesli tükenirdi. Eğer zenginliğe olan ilgi olmasaydı, medeniyet yok olurdu.

 

Bir gün İsa b. Meryem (a.s), yaşlı bir adamın fidan diktiğini gördü ve şöyle dedi: "Allah’ım! Bu adamın kalbinden umudu al". Yaşlı adam fidanı bıraktı ve bir köşeye oturdu. Sonra Hz. İsa (a.s) dua etti: "Allah’ım! Bu yaşlı adama umudu geri ver". Yaşlı adam tekrar kalktı ve fidanı dikmeye başladı. Hz. İsa (a.s) sordu: "Yaşlı adam! Neden sende iki farklı hal gördüm?"

Yaşlı adam şöyle cevap verdi: "Fidan dikerken, bu fidandan fayda sağlayıp sağlayamayacağımı düşündüm ve bıraktım. Sonra düşündüm ki, belki ömrüm uzun olur ve bu fidandan fayda sağlarım. Tekrar fidan dikmeye başladım".

 

Umut, yaşamın kaynağıdır. Bu içgüdülerin her biri kendi yolunda olduğunda iyidir. Maddi insan, mal, makam ve mevki için bir sınır koymaz. Bu nedenle din, inanç ve ahiret inancı, öfke ve cinsel dürtüleri sınırlayan etkilerden biridir. Bu sayede bir insan Aşura günü Rey şehrinin krallığı için Hz. Peygamber'in (s.a.a) evladını öldürmez. Tüm bunlar, dinden uzak olmanın sonucudur.

 

Eğer Saddam döneminde Irak'ta öldürülenlerin sayısını hesap edersek, belki de Moğol istilası dışında, on dört asır boyunca bu kadar Iraklı öldürülmemiştir. Bu, öfke, cinsel dürtü ve makam arzusunun sonucudur. Din, bu içgüdüleri dengeler. [7]

 

d. Erdemlerin Geliştirilmesi:

Bir bahçeyi güzelleştirmek istiyorsanız, önce yabani otları temizlersiniz ve sonra çiçekleri ekersiniz. Ahlak biliminde ilk işleme "tahliye" ve ikincisine "tahliye" denir.

 

Nefsimiz, içinde pek çok yabani otun büyüdüğü bir tarlaya benzer. İçgüdüleri kontrol ederek, yabani otları temizlemeliyiz. Bundan sonra sıra, erdemlerin geliştirilmesine gelir ve iffet, adalet gibi çiçekler ekilir. Tüm bu insani erdemler, “Allah'a inanç”, “insanın Allah'a bağlılığı” ve “dünya sonrası bir yaşam olduğuna inanç” gölgesinde gelişir.

 

İnsan, neden kürtajı yasallaştırmak istiyor?! Çünkü iffetini kaybetmiştir. İffet, Allah korkusuna sahip bir kızın ruhunda büyüyen bir çiçektir. Eğer Allah korkusu varsa, iffet onun bahçesinde büyür. Zengin bir adam da her gün servetini artırmıyor; belki bir kısmını başkalarına veriyor. [8]

 

Dördüncü Eksen: Peygamberlerin Gönderilme Amacı

Peygamberler, insanları tevhide davet etmek için gelmişlerdir. Tüm kâmil olmalar tevhitte toplanır. Tevhidin çeşitli türleri ve dereceleri vardır:

1- Zatında tevhit,

2- Yaratıcıda tevhit,

3- Rablikte tevhit,

4- İbadette tevhit. [9]

 

Ancak görünüşe göre peygamberler sadece son derece için gelmişlerdir; çünkü ilk üç derece insanlar arasında neredeyse kabul edilmiştir. Peygamberler sadece dördüncü derece için gelmişlerdir.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّه رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ.

“Andolsun ki, her ümmete 'Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının' diyen bir peygamber göndermişizdir”. [10]

 

İbadetin iki rüknü vardır: Biri zahiri rükün (boyun eğme) ve diğeri kalbi rükün. İbadet, bu iki rükün mevcut olduğunda gerçekleşir. İbadet, onu kaderimde etkili olarak gördüğümde ve kaderimin onun elinde olduğunu düşündüğümde arzu edilir. Eğer bu rükün yoksa, amel ve fiillerim ibadet değildir. Melekler, Adem'e secde ettiler ama ibadet etmediler. Bu, bir saygı göstergesiydi ama kökeni ne yaratıcıydı ve ne de rablikti. Sadece muallim ve öğreten olarak secde ettiler.

 

Hz. Yakub (a.s) ve oğulları, Hz. Yusuf'a (a.s) secde ettiler ama sadece bir saygı ifadesi olarak ve ibadet değil. Elbette İslam'da, Allah dışındaki herhangi birine secde etmek, hatta saygı amacıyla bile, haramdır. İmamların (a.s) türbelerinde bile onlara secde etmemeliyiz. Ziyaret etme fırsatı bulduğumuz için şükür secdesi bile başka bir yerde yapılmalıdır ki, düşmanlar itiraz edecek bir bahane bulamasınlar. [11]

 

Biz Şiiler, türbeleri ziyaret ederken, İmamları (a.s) ne yaratıcı ve ne de yaratan olarak görürüz. Tüm ziyaretlerimizde onları Allah'ın kulları olarak tanımlıyoruz; ancak aynı zamanda onlar yüce bir konuma sahiptirler ve duaları kabul edilir. Biz onlara saygı gösteriyoruz. Bizim onların dualarına tevessül etmemiz, onların bizim için dua etmeleri içindir ve onların duaları kabul edilir.

Hamidullah Rafi’i

 

-----------

[1]- Ayetullah Cafer Subhani, Kelam İlmindeki Yeni Konulara Bakış, c.3, s.221.

[2]- Ayetullah Cafer Subhani, Kelam İlmindeki Yeni Konulara Bakış, c.3, s.221; Ayetullah Cevad Amuli, İnsanlığın Dinden Beklentisi, s.41-43.

[3]- Sâd, 26.

[4]- En'am, 82.

[5]- Yusuf, 23.

[6]- Tekâsur, 5 ve 6.

[7]- Ayetullah Cafer Subhani, Kelam İlmindeki Yeni Konulara Bakış, c.3, s.223.

[8]- Ayetullah Cafer Subhani, Kelam İlmindeki Yeni Konulara Bakış, c.3, s.224.

[9]- Ayetullah Cafer Subhani, el-İlahiyat, c.2.

[10]- Nâhl, 36.

[11]- Ayetullah Cafer Subhani, Kitap ve Sünnette Şefaat, s.78-80.
Bu haber 340 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MANEVİYAT Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
İLAN PANOSU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI