Bugun...Nehcü’l Belağa'da Kur'an'ın Kapsayıcılığı ve Ebediliği ile İlgili Deliller - 1

Kur'an-ı Kerim her yönden insanlık için bir hüccettir ve Hak Teâlâ huzurunda onun için güçlü bir delildir.

facebook-paylas
Güncelleme: 10-06-2024 14:45:58 Tarih: 10-06-2024 14:38

Nehcü’l Belağa'da Kur'an'ın Kapsayıcılığı ve Ebediliği ile İlgili Deliller - 1

Bismillahirrahmanirrahim

 

Nehcü’l Belağa, Kur'an'ın kardeşi ve yol katedenlerin Kur'an-ı Kerim'i doğru ve hakiki bir şekilde tanımasında yardımcı olabilecek en iyi ve saf kaynaklardan biridir. İmam Ali'nin (a.s) bakışında Kur'an, insanın mutluluk ve kemale ulaşması için ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen, kapsayıcı ve ebedi bir kitaptır. Hz. Ali (a.s) çeşitli yerlerde, güzel ve hikmetli yöntemlerle bu özelliği tasvir etmiştir.

 

Kur'an-ı Kerim'in kapsayıcılığı ve ebediliği, bu ilahi kitabı tanımak için en önemli temel ve günümüzde tartışmalı olan konulardan biridir. Bu konunun detaylı ve derinlemesine incelenmesi, bu konudaki boş iddiaları çürütebilir. Kapsayıcılık meselesi ışığında, “Kur'an'da tüm farklı ilimlerin bulunması” konusu aşırı teorilerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in hücceti ve hadis ehlinin bu konudaki görüşleri ve bu görüşlerin eleştirisi tartışılmaktadır.

 

Nehcü’l Belağa, Kur'an'ın kardeşi ve yol katedenlerin Kur'an-ı Kerim'i doğru ve hakiki bir şekilde tanımasında yardımcı olabilecek en iyi ve saf kaynaklardan biridir. İmam Ali'nin (a.s) bakışında Kur'an, insanın mutluluk ve kemale ulaşması için ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen, kapsayıcı ve ebedi bir kitaptır. Hz. Ali (a.s) çeşitli yerlerde ve güzel ve hikmetli yöntemlerle bu özelliği tasvir etmiştir. Nehcü’l Belağa'nın bir hutbesinde [1], Kur'an ayetlerine dayanarak bu kapsayıcılığı açıkça açıklamıştır.

 

Hz. Ali (a.s) iki farklı yargıyı veren iki kadı hakkında konuşurken, retorik bir soruyla sorar: "Allah eksik bir din mi indirdi ve onların yardımıyla mı onu tamamladı? Onlar Allah'ın ortakları mı ki, Allah onların sözlerinden razı olmak zorunda? Yoksa Allah dini eksiksiz indirdi, fakat Hz. Peygamber (s.a.a) onu tebliğ ve ifa etmede eksiklik mi gösterdi?"

Ardından Kur'an ayetlerine dayanarak bu şüpheyi açıkça yanıtlar: "Allah-u Teâlâ buyuruyor ki:

مَا فَرَّطْنَا فِی الْکتَابِ مِنْ شَیءٍ

“Biz Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” [2] ve buyuruyor ki:

فیه تبیان لکل شیء

“Orada her şeyin açıklaması vardır” [3] ve Kur'an ayetlerinin birbirini doğruladığını ve onda çelişki olmadığını hatırlatmıştır. Nitekim Allah-u Teâlâ buyuruyor ki:

وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافًا کثِیرًا

“Eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafından olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı”. [4]

 

Merhum Tabersi, Enam Suresi'nin 38. ayetinin tefsirinde bu görüşlerden birini açıklayarak "Kitap'tan kasıt, Kur'an'dır; çünkü ister detaylı ister özet olarak açıklanmış olsun o, insanın dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarının tamamını içerir. Ancak özet olan, Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) dilinde açıklanmıştır ve Hak Teâlâ bizi ona uymaya emretmiştir; nitekim şöyle buyurmuştur:

وَمَا آتَاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Resul size neyi verirse alın, neden sakındırırsa ondan uzak durun.” [5] şeklinde yazar. [6]

 

Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, insanın dünyada ve ahirette gerçek saadetini sağlayacak olan ilimleri açıklamaktan geri durmamıştır. [7]

 

Allame Tabatabai, Nisa Suresi'nin 82. ayetinin tefsirinde, ayetin kavramlarını sıraladıktan sonra şöyle yazar: "Kur'an çelişki kabul etmediği için, değişim, dönüşüm, nesih ve batıl olanı da kabul etmez. Bu nedenle İslam şeriatının kıyamet gününe kadar devam etmesi gerekir."[8]

 

İmam Ali (a.s) 18. Hutbenin devamında, Kur'an'ın zahirini ve batınını tanıtırken, Kur'an'ın kapsayıcılığına dair başka bir onay sunar:

ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق

"Kur'an'ın zahiri güzel ve içi derindir."[9] Kur'an'ın zahiri güzel ve şaşırtıcı, içi ise derin ve anlamlıdır; bu nedenle hem genel ve halk hem de seçkinler bu kitaptan en iyi ve en fazla faydayı sağlayabilirler. Üstat Muhammed Taki Caferi bu konuda şöyle yazıyor: "Manaların derinliği, zor ve bilmece gibi olma anlamına gelmez. Bilakis Kur'an, insan ve dünyayla ilgili nihai meseleleri basit ve güzel kelimelerle ele alır. Öte yandan, İmam Ali'nin (a.s)

لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه و لا تکشف الظلمات الا به

“O'nun mucizeleri tükenmez ve sırları bitmez, cehaletin karanlıkları sadece onunla giderilir.” ifadesi, Kur'an'ın içeriğinin ebediliğinin bir göstergesidir."[10]

 

İmam Ali (a.s) diğer hikmetli sözlerinden birinde şöyle buyuruyor:

واعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه ولا لاحد قبل القرآن من غنی

"Biliniz ki, Kur'an'a sahip olduktan sonra hiç kimse fakir ve zavallı olmaz ve hiç kimse Kur'an'dan önce zengin ve müstağni olamaz." [11] Hz. Ali'nin (a.s) bu kısa ama anlamlı ifadesi, bu ilahi kitabın öyle bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu belirtmektedir ki, takipçilerini her türlü doktrin ve görüşten bağımsız kılar; oysa diğer düşünce okulları ve beşerî kitaplar, insanın ahlaki ve manevi ihtiyaçlarına cevap veremezler. Kur'an'ı bir başka güzel ve hoş ifadeyle tanımlar:

ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفا مصابیحه و سراجا لا یخبو توقده و بحرا لا یدرک قعره و منهاجا لا یضل نهجه و شعاعا لا یظلم ضوؤه و فرقانا لا یخمد برهانه و تبیانا لا تهدم ارکانه.

"Sonra Allah, Kur'an'ı ona indirdi; ışığı sönmeyen bir nur, ateşi bitmeyen bir meşale, derinliklerine erişilemeyen bir deniz, yolu kaybolmayan bir yol, ışığı kararmayan bir aydınlık, delili sönmeyen bir hak-batıl ayrıcı, temelleri yıkılmayan bir açıklayıcı."[12]

 

Hz. Ali'nin (a.s) bu ifadeleri kullanmaktaki amacı, Kur'an'ın hakikatlerinin ve kavramlarının dönemi sınırlı ve geçici olmadığını ve ayetlerinin ve emirlerinin sürekli yeni ve ebedi olduğunu belirtmektir. Öyle ki, belirli bir grup hakkında nazil olan ayetlerin anlamı genel olup, benzer durumlarda ve kıyamet gününe kadar herkesi kapsar.[13] İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Eğer bir ayet bir kavim hakkında nazil olup, o kavmin yok olmasıyla ayet de yok olsaydı, Kur'an'dan hiçbir şey kalmazdı. Ancak Kur'an, gökler ve yerler durdukça, baştan sona akış ve süreklilik taşır."[14]

 

Kur'an ve Farklı Bilimler Arasındaki İlişki

Kur'an'ın kapsayıcılığı ilkesine göre, bazıları bu büyük ilahi kitabı, “insanlığın ihtiyaç duyduğu tüm ilimleri ve meseleleri içeren bir kitap” olarak kabul eder ve modern bilimlerin tümünü Kur'an ile ilişkilendirmeye çalışır. Ayetullah Marifet, bu düşünceyi aşırı bularak şöyle der: "İnsanlığın elde ettiği veya ulaşacağı her şeyin, bilimsel, teknik, kültürel vb. tüm kazanımların Kur'an'dan kaynaklandığı veya Kur'anî bir temele sahip olduğu iddiası, abartılı ve temelsiz bir iddiadır. Kur'an'ın kemal ve kapsayıcılığından maksat, dini konular, yani esaslar ve fıkıh konularındaki kapsayıcılıktır. Yani esaslar, maarifler, hükümler ve şeriat konularında tamamen din içinde yer alır. Başka bir deyişle, insanın manevi, ruhsal ve ahlaki mutluluğuyla ilgili her şey Kur'an'ın program ve hedefleri arasındadır; ancak bu programları uygulama yöntemleri, yapısal ve sosyal meseleler insanlara bırakılmıştır.

 

Şunu belirtmek gerekir ki, Kur'an-ı Kerim'in “kemal” iddiasının nedeni

الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ

“Bugün size dininizi kemale erdirdim” [15] veya

تِبْیانًا لِکلِّ شَیء

“Her şeyin açıklaması vardır” [16] ifadelerindeki teşrih konularıdır. Eğer yaratılış açısından böyle söyleseydi, insanlığın doğal bilimler, deneysel bilimler vb. konularda ihtiyaç duyduğu her şeyin Kur'an'da tamamen bulunmasını veya en azından köklerinin Kur'an'da olmasını beklerdik; ancak Kur'an'ın 'her şeyin açıklaması' ve 'dinimizin tamamlanmış olması' ifadeleri, Kur'an'ın şeriatle ilgili her şeyi tasarlayıp temellendirdiğini belirtmektedir. [17]

وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إِلا فِی کتَابٍ مُبِینٍ

“Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta olmasın” [18] Bazıları bu ayetin ifadesini Kur'an'da tüm beşerî ve doğal bilimlerin bulunduğunu iddia etmek için delil olarak göstermişlerdir; ancak bu, “apaçık kitap”ı “Kur'an” olarak varsaydığımızda kabul edilebilir. Oysa müfessirler bunu “Levh-i Mahfuz” olarak tefsir etmişlerdir. Yani varlık aleminde gerçekleşen her şey bu Levh-i Mahfuz'da kayıtlıdır. Müfessirlerin sunduğu delillere göre, yukarıdaki ayetteki “apaçık kitap” “Kur'an” değildir.

 

Ayetullah Marifet başka bir yerde, Kur'an'ın insanın kendi başına ulaşması gereken doğal bilimlerle ilgili konulara müdahalesini Kur'an'ın şanına aykırı bularak şöyle diyor: "Kur'an ve dinin, insanın kendi bulgularıyla ilgili konulara müdahale etmesini ve hatta ona yol göstermesini gerektirmez; çünkü Allah, insana akıl ve zekâ vermiş ve

وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ کلَّهَا

“Adem'e bütün isimleri öğretti” [19] buyurmuştur. “İsimlerden” maksat, eşyanın hakikatleridir. Yani insanlara eşyanın hakikatlerini öğrenme gücü verdik ki, onun yeryüzünde halife olma özellikleri ortaya çıkmalı, kendiliğinden kaynamalı ve fiiliyata geçmelidir. Allah, insanı güçlü, akıllı ve araştırmacı olarak yaratmıştır. Öte yandan doğada etki alanını açık bırakmıştır:

وَسَخَّرَ لَکمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ

“Göklerde ve yerde olanları sizin hizmetinize verdi”. [20] Bu, insanın doğayı kullanarak dünyevi yapıya doğru hareket etmesi için yeterlidir ve Allah'ın kimya formüllerini veya matematik meselelerini açıklaması gerekmez.[21]

 

Şari ve kanun koyucunun, şer’i olmayan bazı konularda da talimatlar verdiği açıktır; çünkü

یعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ

“Göklerde ve yerdeki sırları bilen” [22] Allah, doğanın sırlarından bahsederken ima ve kinayeli konuşur ve bu, uygun şer’i açıklamaların yapılması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu, Allah-u Teâlâ'nın insanlığa olan üstünlüklerinden bahseder. Öyle ki Allah-u Teâlâ'nın bu konuları açıklama görevi yoktu; fakat lütuf ve fazileti üzerine bu konuya değinmiştir. Bu nedenle insan aklının ulaştığı şeylere şeriatın müdahale etme görevi yoktur. Ancak şeriatın emir verdiği veya tedbirli olunmasını istediği ibadet hükümlerinde, insan aklı bu amelin gerçekliğine ulaşamadığında bu yeteneğe sahip olsaydı, kesinlikle şeriatın emrettiği şeyi yerine getirirdi. Sonuç olarak, İslam'da sadece ibadet yönü olan ve bilim ilerledikçe hükümleri değiştirilemeyen hükümler vardır.

 

----------

[1]- Nehcü’l Belağa, Hutbe: 18.

[2]- En’am, 38,

[3]- Nâhl, 89.

[4]- Nisâ, 82.

[5]- Haşr, 7.

[6]- Tabersi, Mecmau’l Beyan, c.4, s.372.

[7]- Allame Tabatabai, El-Mizan Tefsiri, c.7, s.83.

[8]- Allame Tabatabai, El-Mizan Tefsiri, c.5, s.21.

[9]- "Anik" kelimesi: Bu kelime, "göz alıcı güzellik" anlamına gelir ve Kur'an'ın estetik güzelliğini ifade eder. Bakınız, İmam Ali (a.s), Nehcü’l Belağa, c.2, Teshihi Subh Salih, Fihristi Elfazı Garibe.

[10]- Muhammed Taki Caferi, Tercüme ve Tefsiri Nechü'l-Belağa, c.4, s.266-269.

[11]- Nehcü’l Belağa, Hutbe: 176.

[12]- Nehcü’l Belağa, Hutbe.

[13]- Seyyid Ebu'l-Kasım Hoi, Beyan fi Ulum ve Mesail Kulli’l-Kur'an, c.1, s. 41-42.

[14]- Ayyaşi, el-Tefsir, c.1, s.10.

[15]- Maide, 3.

[16]- Nahl, 89.

[17]- Muhammed Hadi Ma'rifet, Camiiyyeti Kur'an-ı Kerim Nisbet be Ulum ve Maarif-i İlahi ve Beşerî.

[18]- En'am, 59.

[19]- Bakara, 31.

[20]- Casiye, 13.

[21]- Camiiyyeti Kur'an-ı Kerim.

[22]- Furkan, 6.
Bu haber 376 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER NURANİ SÖZLER Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
İLAN PANOSU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI