Bugun...Hz. Mehdi’nin (a.f) Manevi Özellikleri - 3

Hz. Mehdi’nin (a.f) Manevi Özellikleri - 3

facebook-paylas
Tarih: 26-02-2021 11:27

Hz. Mehdi’nin (a.f) Manevi Özellikleri - 3

Meleklerin Yardımıyla Desteklenmesi

Peygamber kıssalarının birçoğunda, din ahlakını tebliğ ederlerken veya zor bir durumla karşılaştıklarında elçilerin hep Allah’tan gelen yardımla desteklendikleri görülmektedir. Bu yardım, peygamberlere o an vahiy gelmesi veya olağanüstü doğa olaylarının meydana gelmesi gibi çeşitli şekillerde olabildiği gibi, melekler yardımıyla da gerçekleşmiştir. Allah’ın, Hz. Mehdi’ye (a.f) de melekler aracılığıyla yardım edeceği, Peygamber Efendimizin (s.a.a) bir hadisinde haber verilmiştir: “Allah (c.c) ona (Mehdi’ye) üç melekle imdad eyleyecektir. Onlar, (Mehdi’ye) muhalefet edenlerin yüzlerine ve arkalarına vuracaklardır.” [1]

Kimseye Tenezzül Etmemesi

Kur’an’daki peygamber kıssalarını incelediğimizde, peygamberlerin her durumda Allah’a dönüp yöneldiklerini görmekteyiz. Elçilerin Allah’a olan içten bağlılıklarını, O’na duydukları sevgi ve korkuyu da yine Kur’an ayetlerinden öğrenmekteyiz. Aşağıdaki hadiste de vurgulandığı üzere, Hz. Mehdi’de (a.f) de bu özellik görülmektedir: “Mehdi bizden, Ehl-i Beyt’tendir. O, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen (Allah’tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan) bir şahıstır.” [2] 

Gözden Uzak Olması

Naim b. Hammad, Ebu Cafer’den şöyle rivayet etmiştir: Geceleri ibadetle meşgul olup, gündüzleri gizli olacak. [3] 

Helalleri ve Haramları Bilmesi

Hz. Mehdi (a.f) üstün ahlak sahibi olması ve güçlü Allah korkusu nedeniyle Yüce Allah’ın sınırlarını, helal ve haramları çok iyi bilmektedir.

Hz. Hüseyin’e (a.s) şöyle soruldu: “Mehdi hangi alametlerle bilinir?” O, şöyle cevap verdi: “Gönül rahatlığı ve vakar sahibi oluşu; helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır.” [4] 

Her Sorumluluğu Üstüne Alması

Her görevi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder. [5] 

Yoksullara Karşı Merhametli Olması

Kur’an’da yer alan pek çok ayetin sonunda Allah’ın sonsuz merhameti hatırlatılmaktadır. Ayrıca Kur’an’da, iman edenlere “Merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmaları” [6] emredilir.

Yüce Rabbimiz’in “Erhamurrahimin” (Merhamet edenlerin en merhametlisi) sıfatı, tüm peygamberler ve müminler üzerinde tecelli eder. Bir hadiste Hz. Mehdi’nin (a.f) de son derece merhametli olduğu haber verilmiştir:

“Çalışanlar üzerine disiplinli olması, malı cömertçe vermesi ve yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi’nin alametlerindendir.” [7]

Hz. Mehdi’nin (a.f) alameti, çalışanları üzerine disiplinli olması, mal konusunda cömert olması, mazlumlara karşı da çok merhametli olmasıdır.” [8]

İki Defa Kaybolması

Hz. Peygamber’in (s.a.a) hadislerinde, Hz. Mehdi’nin (a.f) iki defa kaybolacağı şu şekilde geçmektedir:

“Bu işi yapacak olanın (yani Mehdi’nin) iki gaybeti (kaybolması, gizlenmesi) vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: “O öldü”, bazıları da “O gitti” diyeceklerdir. Ne onu sevenler ve ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler. Sadece ona çok yakın hizmetçisi onun yerini bilir.” [9]

İhtiyacını Bildirmemesi

Hz. Mehdi’nin (a.f) en önemli özelliklerinden biri de ihtiyacını bildirmemesidir:

Hz. Hüseyin’e (a.s) şöyle soruldu: “Mehdi hangi alametlerle bilinir?” O, şöyle cevap verdi: “İnsanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez.” [10]

Cifr (Ebced) İlmini Bilmesi

Bazıları dediler ki, bu kitabı “Kemal-i Vukuf” (olgunluğa ulaşmış) ahir zamanda hurucu muntazar Hz. Mehdi’nin (a.f) (çıkışı beklenen Hz. Mehdi’nin) hurucuna mevkuftur ki, (çıkışına atfedilmiştir ki) onlar cifr ilmine vakıf ve sırlarına arif olurlar (bilirler.) Kitab-ı enbiyayı salifeden dahi bu ilim varid olmuştur. (Bu ilim, geçmiş peygamberlere verilen kitaplardan ulaşmış bir ilimdir.) [11]

Örnek Ahlaka Sahip Olması

Yüce Allah her devirde insanlara uyarıcı göndermiş ve bu elçiler hak dini insanlara tebliğ vazifesiyle görevlendirilmişlerdir. Ancak tebliğleri din ahlakını yalnızca anlatmakla sınırlı kalmamış, hal ve tavırlarıyla da insanlara örnek olmuşlardır. Bir hadiste, Hz. Mehdi’nin (a.f) örnek ahlakı şöyle bildirilmiştir:

İlahi feyz (Allah’ın ilham ettiği üstün faziletler) ona ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. (Allah’tan alır.) [12]

Sonuç

Hz. Peygamber (s.a.a), incelediğimiz bu hadislerinde Hz. Mehdi’nin (a.f) ahlaki özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiş; Hz. Mehdi’nin (a.f) ahlakının, kendi ahlakına benzediğini bildirmiş ve onun Allah korkusunu ve güzel ahlakını övmüştür. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) Hz. Mehdi’nin (a.f), insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşlarına vesile olacak çok kıymetli bir kimse olduğunu belirtmiş ve ortaya çıktığında, insanların “kar üzerinde sürünerek de olsa ona uymalarını” bildirmiştir:

İbn-i Ebi Şeybe ve Naim b. Hammad, “Fiten” isimli eserde, İbn-i Mace ve Ebu Naim ise İbn-i Mes’ud’dan tahric ettiler.

O dedi ki: O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin ve ona katılsın. Zira o Mehdi’dir. [13]

İçinde bulunduğumuz dönem bin dört yüz senedir beklenen ve Hz. Peygamberimizin (s.a.a) müjdelediği bu tarihi olayın gerçekleşmesinin yaklaştığı dönemdir. Bu gerçeğin şuurunda olan ve Hz. Mehdi (a.f) ortaya çıktığında onun yanında olma şerefine erişmek isteyen tüm Müslümanlar yazı boyunca anlatılan, Hz. Peygamberimizin (s.a.a) hadislerinde verdiği bilgileri dikkatlice okumalı ve bu mübarek şahsı doğru bir şekilde tanıyabilmek için tüm sebeplere sarılmalıdırlar. Zira bu bilgilerin dikkatlice araştırılıp incelenmesi, bu kutlu şahsın tanınabilmesinde Allah’ın izniyle önemli bir yol gösterici olacaktır.

Hiç kuşkusuz ki İslam dininin aslına dönmesine, Kur’an ahlakının tüm yeryüzüne hakim olmasına vesile olacak ve Müslümanlar arasında büyük bir birlik sağlayacak böylesine kutlu bir zata zemin hazırlayarak, ona yardımcı olmak Müslümanların önemli bir sorumluluğudur. Hz. Mehdi (a.f) gibi mübarek bir şahsın yakınlarından olabilmek, ona destek olabilmek, tüm insanlara yönelik hayırlı faaliyetlerinde ona yardımcı olabilmek tüm inananlar için büyük bir nimet ve şereftir.

 

 

-------------

[1]- Ikdu’d-Dürer, s. 12

[2]- Suyuti, el-Havi, 2/24

[3]- Ukayli “En-Necmu’s-Sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l Kamal”

[4]- Mer’iy b. Yusuf b. Ebi Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr fi’l İmam el-Mehdi el-Muntazar”

[5]- M. Muhyiddin Arabi “Futuhatu’l Mekkiye”, c. 3, s. 327-328, bab: 366.

[6]- Beled Suresi, 17

[7]- Ebu Nuaym tahric etmiştir. Meri’y b. Yusuf b. Ebubekir b. Ahmed b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l fi’l İmam el-Mehdi el-Muntazır”, Beklenen Mehdi Hakkında İslam Alimlerinin Görüşleri, s. 133, 26 nolu dipnot, Köprü Yayınları.

[8]- Ukayli “En-Necmu’s-Sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l Kamal”.

[9]- “El-Saa fi Eşrati’s-Saa”, s. 93, Mısır baskısı.

[10]- Mer’iy b. Yusuf b. Ebi Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr fi’l İmam el-Mehdi el-Muntazar”

[11]- Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 252

[12]- Konavi, Risaletü’l Mehdi, s. 161

[13]- Ahir Zaman Mehdi’sinin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 14
Bu haber 191 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MEHDEVİYET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI